ایران دهکده
021 46 01 39 23
مهاجرت به کانادا به روش پیشه وران
مهاجرت به کانادا از طریق روش پیشه وران که این روش را بیشتر با نام"Federal Skilled Trade Program " یا “FDSP”میشناسن...
بیشتر...
مهاجرت به کانادا از طریق نیروی متخصص کبک
یکی دیگر از روش های مهاجرت به کانادا مهاجرت از طریق نیروی متخصص کبک میباشد که ابتدا باید توانایی ها و شرایط فرد مورد بررسی قرار بگیرد و ...
بیشتر...
مهاجرت به کانادا از طریق خود اشتغالی کبک
از نظر استان کبک شخصی به عنوان خوداشتغال محسوب می شود که:1- در کشور خود کاری را شروع کرده باشد و قصد ادامه دادن آن را در این استان حداقل به مدت دو...
بیشتر...
ویزای استارت ـ آپ جدیدترین روش مهاجرت به کانادا
جدیدترین سیاست مهاجرت به کانادا برنامه ویزای استارت_آپ (start_up) می باشد.این برنامه با سیاست جذب کارآفرینان مهاجر است که ایده...
بیشتر...
نیروی متخصص فدرال
افرادی که قصد مهاجرت به کانادا از طریق نیروی متخصص فدرال را دارند، با توجه به توانایی هایشان مورد ارزیابی قرار میگیرند. هدف اصلی از این روش جبران ...
بیشتر...
مهاجرت به کانادا از روش خوداشتغالی فدرال
برنامه مهاجرت به کانادا از طریق خوداشتغالی فدرال مخصوص افرادی است که دوست دارند  برای خودشان و مطابق با تخصص خودشان کار کنند و در استخدام شرک...
بیشتر...
مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری استانی
بر اساس قوانین مهاجرت به کشور کانادا، هر یک از استان های کانادا به صورت مستقل در جهت پیشرفت خود و رونق بازار کار بطور چشم گیر، به دنبال پذیرش مهاج...
بیشتر...
مهاجرت به کانادا از طریق ازدواج و خویشاوندان
در صورتیکه یکی از خویشاوندان نزدیک شخص تقاضا دهنده ی مهاجرت به کانادا در کشور کانادا سکونت داشته باشند، مانند همسر، فرزند، پدر و مادر، که هرکدام ا...
بیشتر...
مهاجرت به کانادا از طریق ویزای کار
ویزای کار جهت کار و زندگی موقت در کانادا می باشد و به معنی گرفتن اقامت دائم در کانادا نیست اما امکان تقاضا برای اقامت دائم از داخل کانادا امکان پذ...
بیشتر...
1
2
از دل خود به دل دوست سفر باید کرد...

021 46 01 39 23
تهران، کبیری طامه (شاهین شمالی)، روبروی مجموعه ورزشی خرم شاد، نبش 10 متری اول، پلاک 1، طبقه 4
Copyright © 2018 IranDehkadeh. All right reserved.